Psykodynaaminen koulutuspsykoterapia

Koulutuspsykoterapia on psykoterapiakoulutuksessa olevan terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa hoitoa. Koulutuspsykoterapiaan kuuluu tiivis työnohjaus eli psykoterapeuttiopiskelija käsittelee hoitosuhdetta kokeneen työnohjaajan kanssa luottamuksellisesti. Koulutuspsykoterapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä.

Koulutuspsykoterapia on hinnaltaan edullisempi kuin valmistuneen psykoterapeutin antama psykoterapia. Koulutuspsykoterapian kesto ja tiheys sovitaan tapauskohtaisesti.(lähde Terveystalo)

IMG_1040.JPG

Mitä on psykodynaaminen psykoterapia?

Psykoterapian tavoitteena on potilaan itseymmärryksen syventäminen. Psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa voidaan turvallisesti käsitellä kokemuksia, jotka ovat aikaisemmassa elämässä ylittäneet senhetkisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemusten kanssa on jääty liian yksin. Hoitosuhteessa on mahdollisuus liittää nämä poissuljetut puolet oman minuuden piiriin ja eheytyä.

Psykodynaamisella eli psykoanalyyttisella psykoterapialla tarkoitetaan erilaisia psykoterapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta, persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta. Yhteistä psykoanalyyttisille psykoterapiamuodoille on, että niissä pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti henkilön kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Näitä tekijöitä pyritään jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista erityisesti vuorovaikutussuhteessa potilaan ja psykoterapeutin välillä. Koska elämänhistorian aikaisilla kokemuksilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, psykoanalyyttisissa hoidoissa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä. Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen laajentuessa mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat ja oireet, helpottuvat usein pysyvästi.

Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10-20 kpl. Psykoanalyysi on psykoanalyyttisista hoitomuodoista intensiivisin ja siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää yleensä useampia vuosia. (lähde Therapeia- säätiö)

Koulutuspsykoterapian kesto ja tiheys voidaan suunnitella yksilöllisesti tilanteesi mukaan. Olethan yhteydessä, jos tarvitset tukea ja apua psyykkisiin ongelmiin ja haasteisiin. Olen lämmin ja kokenut psykoterapeutti opiskelija.

Tervetuloa vastaanotolleni!

info@eriikkasailo.com