Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Tämä on Terapiapalvelut Eriikka Sailo Ky:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.3.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Terapiapalvelut Eriikka Sailo Ky
  Viherniemenkatu 5 lh2
  00530 Helsinki
  Info@eriikkasailo.com
 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Eriikka Sailo
  Info@eriikkasailo.com
 1. Rekisterin nimi
  Terapiapalvelut Eriikka Sailo Ky:n asiakasrekisteri
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Terapiapalvelut Eriikka Sailo Ky tallentaa ja käsittelee potilastietoja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen
  (GDPR 2016/679) mukaisesti.
  Potilasasiakirjojen tarkoitus on ohjata potilaan hoidon arviointia, suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Tapaamisten aikana käytyjä keskusteluja ei tallenneta tai referoida yksityiskohtaisesti.
  Manuaaliset tiedot säilytetään asianmukaisissa tiloissa kahden lukon takana. Käytössä oleva sähköinen potilastietojärjestelmä on Diarium. Diarium on A-luokan tietojärjestelmä, jolle on tehty ulkopuolinen tietoturvasertifiointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta.