Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on lahja ja voimavara, jota täytyy vaalia ja hoitaa läpi
elämän. Ihmisen pisin ja tärkein seksisuhde on suhde oman itsensä
kanssa. Tätä suhdetta hoitamalla ja kehittämällä voidaan parantaa
yksilön ja parin elämänlaatua.

Vastaanotolleni ovat tervetulleita yksilöt ja pariskunnat joilla on
seksuaalisuuteen ja sitä kautta parisuhteeseen liittyviä asioita mielessä. Nuoret ja
vanhat, naiset, miehet ja HBTLQ ihmiset.

Erilaiset sairauksien jälkitilat esim. syöpähoidot voivat myös vaikuttaa
seksuaalisuuteen ja vastaanotolla voin antaa neuvoja ja ohjausta
apuvälineistä joiden avulla elämän laatua voidaan kohentaa sairauden jälkeen.

IMG_0107.JPG

Vastaanotolleni on kaikkien turvallista tulla yksin tai yhdessä!

Kivunhoitoon liittyvissä ja muissakin koulutuksiini liittyvissä asioissa voi ohjata
vastaanotolleni tai konsultoida.

Koulutukseni on: kätilö, terveydenhoitaja, kipusairaanhoitaja,
työterveyshoitaja ja seksuaaliterapeutti. Tällä hetkellä olen psykoterapeuttikoulutuksessa (psykoanalyyttinen viitekehys, Helsingin Yliopisto ja Therapeia-säätiö).

Vastaanotolle yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Seksuaaliterapia on lyhytterapiaa, jossa käsitellään terapian avulla seksuaalisuuteen liittyviä asioita tai ongelmia.
Vastaanotolla keskustellaan, ei kosketella.

Syitä tulla seksuaaliterapeutin vastaanotolle voivat olla esimerkiksi:

– seksuaaliset addiktiot
– seksuaalisen halun puute tai halujen eriparisuus
– vuorovaikutusongelmat
– oman seksuaalisuuden löytäminen ja vahvistaminen
– seksuaaliseen moninaisuuteen liittyvät asiat
– toiminnalliset häiriöt esimerkiksi sairauden jälkeen.

Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista seksuaalisuuteen tai parisuhteeseen liittyvistä asioista, vaikka ongelmaa ei vielä olisi.

Tavoitteena kaikissa tapaamisissa on asiakkaan/pariskunnan voimaantuminen ja ilon ja energian
löytäminen omasta seksuaalisuudesta ja omista voimavaroista. Vastaanotolle tulemiseen ei tarvitse lähetettä.

VARAA AIKA Terveystaloon

Puhelin: 030 6000

Varaa aika omalle vastaanotolleni Hakaniemeen

info@eriikkasailo.com